Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

20m813 490c41y953 T-Shirt

35 X0mm7 nur 4uf d3n 811cXw1nX31 4n... ;)

20m813 490c41y953 T-Shirt

35 X0mm7 nur 4uf d3n 811cXw1nX31 4n... ;)

4r71c13 n0. 14676

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 21,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 20m813 490c41y953 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d13 20m813490X41y953. d45 3nd3 d3r 21v111513r73n 6353115ch4f7, d45 4113 83573h3nd3n 6353115ch4f711ch3n un73r5ch13d3 w365chw3mm7 und un5 um5 n4cX73 83r1383n Xm9f3n 1557. furch784r, 0d3r? w4rum 1ch3157 du d3nn d4nn 50 m3rXwrd16?

4h, v3r573h3. du 7r657 d45 "20m813 490c41y953"-5h1r7. d45 3rX1r7 41135: whr3nd d13 m31573n m3n5ch3n X31n3 1u57 h483n, 17h3 w41X1n6 d34d/1, 1d4wn 0f 7h3 d34d/1 0d3r 15h4un 0f 7h3 d34d/1 n4ch2u591313n, 6187 35 31n163 13u73, d13 1n d3r 9057490X41y9715ch3n w317 v011 und 64n2 4uf63h3n wrd3n. fr46 un5 n1ch7, w45 4n 707413r 4n4rch13, h0rd3n v0n un7073n und ru83r84nd3n 50 7011 157. 483r 635chm4cX 157 j4 83X4nn711ch, w45 63f117. ;)

5123 / c010r